Liivakallas pakub head pesitsuspaika kaldapääsukestele, kelle suurim koloonia Eestis asub Kallaste paljandil.
Kaldapääsuke (Riparia riparia) on linnuliik pääsulaste sugukonnast. Eestis hinnatakse kaldapääsukese arvukust 10 000–20 000 paarile.